Reakce sociálních médií

27.09.2018

Přes 40.000!!! oslovených a na 10.000 prokliků z facebooku a googlu za první dva týdny pilotního běhu portálu nám popravdě vyrazily dech. V česku je obrovská onlinová komunita ve věku mezi 25 až 45 lety, která má zájem o letectví a nové služby. 

Platforma sdílení letů byla přijata online komunitou naprosto pozitivně. Vlastně fantasticky. Ze stovek komentářů neevidujeme žádný negativní. V době hejtrů prakticky zázrak. 

Snažíme se prozatím zůstat v online světě a zjišťujeme zájem o sdílené létání. A to jak mezi odbornou veřejností na různých facebookových fórech, tak neméně intenzivně komunikujeme se zájemci o tuto na českém trhu novou službu. Byť ne zase až tak zcela. 

Před asi pěti lety zde určitá snaha o sdílení letů v komunitě pilotů snad i mimo ni proběhla. Nezafungovala však z důvodu nedůvěry potenciálních pasažérů. Chyběla zde instituce, která garantuje standardy bezpečnosti. To se změnilo. Evropská unie vydala nařízení, kterým se sdílené létání, nebo chcete-li létání za sdílené náklady zcela legalizovalo na území států Evropské unie. 

Pro zajištění bezpečnosti osob připravila komise EU ve spolupráci s EASA, Evropskou agenturou pro bezpečnost v letectví, listinu bezpečnosti malého letectví, chcete-li Safety Charter non-comercial General Aviation. Tento dokument nejen že popisuje požadavky na pfungování platforem sdíleného létání, především působí jako garantor požadavků kladených na piloty lehkých letadel stejně jako na pasažéry. Flightshare vstoupil v jednání s EASA za účelem přistoupení k charteru a pospis tak, aby se stal plnohodnotnou platformou pro sdílené létání. V současné době působí v EU celkem 5 platforem.

-jl-