Vracíme 100%, pokud se let neuskuteční.

Kodex chování pasažéra

1. Respektuj pokyny pilota

Je důležité respektovat, že pilot je jedinou osobou konající rozhodování o letu a letadle,  pouze on/ona je tzv. velícím pilotem (PIC). V průběhu letu jsou pasažéři povinni zdržet se jakýchkoliv komentářů pilotova rozhodnutí a vyrušování pilota od bezpečného pilotování letadla.

2. Respektuj pilotovo rozhodnutí v souvislosti s meterologickou situací a souvisejícím nebezpečím

Součástí výcviku pilotní licence privátního pilota jsou piloti trénování v oblasti meteorologie a konsekvencí plynoucích ze změn počasí. Většina pilotů je oprávněna létat za vizuálních podmínek (VFR). Někteří piloti mohou mít oprávnění létat ve zhoršených podmínách dle přístrojů (IFR). Za všech podmínek, VFR či IFR, musí být pilotova rozhodnutí o změnách v průběhu letu či neuskutečnění letu respektována. Pasažér by se neměl nikdy pokoušet riskovat a uvádět sebe i pilota v nebezpečí přemlouváním pilota k letu, pokud se pilot rozhodnul opačně. 

3. Respektuj maximální váhu zavazadel

Lehké letadlo, kterým poletíte, je velmi citlivé na změny váhy. Pilot bere v úvahu váhu sdělenou pasažérem jeho osoby i jeho zavazadel z důvodu centráže letadla. Z toho důvodu je pasažér povinen respektoat limit váhy sdělený pilotem a za letu se zavazadlem nemanipulovat. Ze všech těchto důvodů plyne, že pasažér je povinen deklarovat přesnou váhu svou i zavazadel, či změny v deklarované váze a to již před letem.

4. Je zakázáno přepravit nelegální či nebezepečné látky

Pasažér nesmí vést nelegální či nebezpečné zboží. Pokud si pasažér není jist je povinen informovat pilota a dovolit se. Pilot smí kdykoliv kontrolovat zavazadlo a vyloučit jej z přepravy. Pokud pilot vidí, že pasažér nakládá nebezpečné látky,  je povinnen nevpustit pasažéra na palubu.

5. Buďte dochvilní

Při plánování letu bere pilot v potaz počasí při vzletu i přistání. Proto je důležité aby byl pilotu umožněno odstartovat v plánovaném čase. V případě nejistoty času příjezdu je pasažér povinnen informovat pilota.

6. Zrušení pasažérem před letem

Pasažér smí zrušit let kdykoliv před odletem.

7. Bezpečnostní pravidla

Pasažér musí dodržovat následující základní bezpečnosntní principy:

  1. Zdržet se kouření v průběhu letu na pokyn pilota.

  2. Pasažér není oprávněn dotýkat se přístrojů a řízení, jelikož tak může způsobit nehodu. 

3.      Pasažér nesmí hovořit pokud pilot používá rádio
         a v průběhu valet a přistání.

Příloha k Listině bezpečnosti nekomerčního obecného letectví

  1. Pasažér se nikdy nesmí dotýkat dveřního zámku, pokud ho k tomu pilot nevyzval.

  2. Pasažér se musí zdržet užití psychoaktivních látek včetně alkoholu před či v průběhu letu.

Kodex chování pilota musí být potvrzen pasažérem.