EU listina bezpečnosti nekomerčního obecného letectví s lehkými letadly  

Preambule
Tato listina byla připavena ve spolupráci s Evopskou Agenturou pro Bezpečnost v Letectví za účelem zajišťovat bezpečnost nekomerčního obecného letectví s lehkými letadly. Připojením se k Listině se platformy sdíleného létání hlásí k dodržování principů, odpovědností a hodnot uvedených níže. Specificky se platformy sdíleného létání hlásí k tomuto:

Článek 1
Infomovat pasažéry o odlišné úrovni bezpečnosti týkající se nekomerčního létání lehkými letadly obecného letectví (GA) ve srovnání s komerčními leteckými přepravci. 

Článek 2
Aktivně podporovat bezpečné chování obou, pilota i pasažéra.

Článek 3
Poskytovat pilotům kontrolní seznamy, návody a příklady dobré praxe v bezpečnosti.

Článek 4
Poskytovat cestujícím přesné a smysluplné informace o typu letěného letadla, o pilotově současné zkušenosti
a dosažené kvalifikac
i.

Článek 5
Provozovat online fórum za účelem rozšiřování a sdílení bezpečnostních dobrých zvyklostí mezi komunitou pilotů obecného letectví.

Článek 6
Sbírat data související s lety, letadly, profilech pilotů a jejich sdílení s EASA a národními autoritami.

Článek 7
Jednou za rok jednat s EASA a národními autoritami s cílem zhodnotit implementaci Listiny. 

Článek 8

Implementovat jednotlivé části Listiny uvedené v Příloze této Listiny.

Článek 9
Publikovat toto Listinu na webové stránce platformy.


  • Flightshare spojuje piloty a zájemce o soukromé létání. Létání umožňuje pilotům a osobám na palubě privátní dopravu za výrazně kratší čas a za srovnatelné náklady v porovnání s tradičními způsoby privátní dopravy. 
  • Vyberte let a letadlo a napište nám. Všichni piloti obdrží poptávku a nabídnou vám let. Za sdílené náklady. Nebo z aerotaxiku. Ušetříte oproti běžnému komerčnímu letu až 60% nákladů.
  • Flightshare je online platforma pro soukromé létání pro rekreaci i dopravu osob. Sdílené létání je nekomerční aktivitou a soukromý pilot jej nevykonává pro dosažení zisku. Pilot zaregistruje letadlo a uvede kde létá a co spolu můžete vidět. Alespoň jeden let musí nabídnout za podmínek Flightshare každý pilot před registrací.
  • Privátní pilot není povinen let uskutečnit a v případě, že nejsou splněny podmínky pro bezpečné vykonání letu, let se v souladu s leteckými předpisy neuskuteční. Nejedná se o obchodní lety.
  • Cena je vždy určena náklady letu a jejich dělením mezi cestující včetně pilota. Podíl je na dohodě osob na palubě a je dohodnut před letem. Součástí kalkulace není zisk.
  • Chystáte se rezervovat sdílený let lehkého letounu. Měli byste být informováni o skutečnosti, že bezpečnostní pravidla pro sdílené privátní létání obecného letectví nejsou tak striktní jako ta pro komerční létání dopravními letadly. To znamená, že součástí letu za sdílené náklady je vyšší riziko než při pořízení letenky od komerčního leteckého dopravce, kde se uplatňují podstatně striktnější bezpečnostní pravidla a kde jsou letadlo, piloti i provozovatel povinni podrobovat se průběžným kontrolám a striktnímu dohledu ze strany leteckých úřadů.