KODEX PASAŽÉRA

1. Respektujte pokyny pilota,

2. respektujte pilotovo rozhodnutí v souvislosti s meterologickou situací a souvisejícím nebezpečím,

3. respektujte maximální váhu zavazadel.

4. Je zakázáno přepravit nelegální či nebezepečné látky.

5. Buďte dochvilní.

6. Smíte zrušit let kdykoliv před odletem.

7. Zdržte se kouření v průběhu letu,

8. nejste oprávněni dotýkat se přístrojů a řízení, jelikož tak může způsobit nehodu,

9. nesmíte hovořit pokud pilot používá rádio 
a v průběhu vzletu a přistání,

10. nikdy se nesmíte dotýkat dveřního zámku, pokud vás k tomu pilot nevyzval,

11. musíte se zdržet užití psychoaktivních látek včetně alkoholu před či v průběhu letu.

KODEX PILOTA

1. Pilot musí mít platnou pilotní licence pro typ letadla,

2. platné osvědčení o zdravotní způsobilosti (medical),

3. doklady o letové způsobilosti letadla,

4. doklad o pojištění letadla,

5. způsobilost k letu, tj. nebýt unavený, pod vlivem léků, alkoholu nebo psychoaktivních látek,

6. vykonat předletový briefing a kontrolu počasí po celé délce trasy,

7. vykonat předletovou kontrolu letadla a stavu paliva.