Komunita pilotů zaznamenala stopnisiéro.cz

27.09.2018

Zapojení soukromých pilotů všech kvalifikací je esencí platformy. V prvních dnech jsme zaznamenali zájem ze strany pilotů překračující naše možnosti evidence a postupně se budeme se zájmem o platformu muset vypořádat. Registrace pilotů je i s ohledem na povinnosti, které musí jednotlivci naplnit pro vyhovění požadavku listině bezpečnosti létání malými letadly, kterou vydala evropská unie jako součást nařízení, náročná. 

Listina připravená ve spolupráci s EASA, Evropskou agenturou pro bezpečnost v letectví teprve nedávno, je poměrně přísná a pilot musí poskytnout informace nejen týkající se jeho kvalifikace a náletu, je povinnen udržovat a sdílet s platformou aktuání kvalifikace.

V tento moment se nacházíme v pilotním běhu a pro první křest ohněm jsme nemohi vybrat lepší načasování. Do konce sezony malého létání zbývají týdny. V zimě létá málokdo, i když z pohledu bezpečnosti to vůbec není nevhodné období. Spíše délka dne a civilní zaměstnání privátních pilotů omezují nabídku pro sdílené lety. 

Fantastickou odezvu jsme zaznamenali v oblasti komunikace a fugování platformy. Mezi pochvalné reakce počítáme k obzvláště významným ty, které jsme obdrželi ze strany profesionálních pilotů a instruktorů v letectví. Jejich reakce považujeme za dobrý signál, že runway is clear to take off. 

-jl-