en-Sdílené létání je legální. Potvrzeno UCL!

18/05/2020

Oslovili jsme Úřad civilního letectví a požádali v souvislosti s nařízením Evropské komise a Listinou bezpečnosti nekomerčního obecného letectví o vyjádření k jejich platnosti na území České republiky. S radostí publikujeme vyjádření Úřadu civilního letectví ze dne 27.9.2018, kterým potvrzuje, že létání za sdílené náklady je při plnění zákonných podmínek legální. 

V praze dne 27.9.2018 

"Vážený pane inženýre,
v souvislosti s Vaším dotazem si Vás dovolujeme informovat o tom, že Úřad pro civilní letectví uznává přípustnost provádění letů za sdílené náklady v souladu s nařízením Evropské komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (dále jen "nařízení 965/2012").
V této souvislosti považujeme rovněž za nutné zmínit, že správu sportovních létajících zařízení vykonává v souladu s § 82 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví Ministerstvo dopravy, které může svým rozhodnutím pověřit výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení právnickou osobu. Ministerstvo dopravy rovněž schvaluje provozní a technické předpisy pro provoz sportovních létajících zařízení a projednává případné přestupky fyzických a právnických osob na úseku provozu sportovních létajících zařízení.
S ohledem na skutečnost, že úroveň provozní bezpečnosti upravená v Part-NCO nařízení 965/2012 je nižší oproti klasické obchodní dopravě, přistupuje Úřad pro civilní letectví k dané problematice obezřetně a situaci analyzujeme."

S pozdravem
JUDr. Štefan Dusza, MBA
Ředitel odboru právního

-jl-