en-EASA a stopnisiero.cz

13/05/2020

Evropská agentura pro bezpečnost v letectví je mimo jiné garantem dodržování standardů bezpečnosti v letectví. Malé letectví, pod které řadíme letadla vhodná pro nekomerční létání samozřejmě také. 

Sdílené létání v zemích Evropské unie

Chystáte se rezervovat sdílený let lehkého letounu. Měli byste být informováni o skutečnosti, že bezpečnostní pravidla pro sdílené privátní létání nejsou tak striktní jako ta pro komerční létání dopravními letadly. To znamená, že součástí letu za sdílené náklady je vyšší riziko než při pořízení letenky od komerčního leteckého dopravce, kde se uplatňují podstatně striktnější bezpečnostní pravidla a kde jsou letadlo, piloti i provozovatel povinni podrobovat se průběžným kontrolám a striktnímu dohledu ze strany leteckých úřadů. Na rozdíl od pasažéra komerčního leteckého dopravce, je riziko související s privátním obecným letectvím srovnatelné s rizikem cestování privátní pozemní dopravou.

Létejme společně!

Listina bezpečnosti sdíleného letectví 

Evropská komise vydala nařízení závarné pro všechny členské země Evropslé unie a to bez možnosti místních úprav jednotlivých zemí.

Sdílené létání je legální

EU ve společnosti s EASA vytvořila závazný dokument, ke kterému se zavázali všechny platformy sdíleného létání. Listina určuje nejen pravidla chování a bezpečnostní standardy. Platformy jsou povinny mimo jiné propagovat bezpečnost a komunikovat ve vybraných oblastech s EASA a lokálními úřady. 

-jl-