Formulář pro piloty

Odesláním formuláře FLIGHTSHARE prohlašujete, že jste držitelem platného pilotního průkazu na uvedený typ éra s celkovým náletem nejméně 100hodin a nejméně 10hodin na uvedeném typu a zároveň jste držitelem platného osvědčení o zdravotní způsobilosti.

Kodex chování pilota

 1. Pilot je jedinou osobou na palubě s oprávněním činit rozhodnutí týkající se letu a letadla. Přítomnost ostatních osob na palubě nesmí vést k tlaku na pilota na vykonání letu určitým způsobem, protože je to pouze on kdo ví jak bezpečně pilotovat letadlo. Ostatní osoby na palubě si musí být vědomy možnosti zrušení letu pilotem kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu.

2. Špatné povětrnostní podmínky jsou považovány za primární příčinu nehod v nekomerčním létání obecného letectví s lehkými letadly. Počasí se může změnit rychle, výsledkem čehož může pilot zrušit let. Proto by měl pilot den před letem infomovat ostatní osoby na palubě o předpovědi a realizovatelnosti letu. Přítomnost pasažéra na letišti v den letu a jeho očekávání, že let se bude konat, nesmí způsobit případnou neochotu pilota zrušit let.

3. Pilot smí odmítnout vstup pasažéra na palubu kdykoliv, z jakéhokoliv důvodu (bezpečnostní či provozní) a bez jakéhokoliv vysvětlení či odpovědnosti za zrušený let.

4. Bezpečnostní předpisy Evropské unie povolují sdílené létání privátním osobám v případě, kdy jsou přímé náklady (tj.: náklady vzniklé v přímé souvislosti s letem, zejména palivo, poplatky letiště, půjčovné letadla) jsou sdíleny všemi stranami včetně pilota. Sdílené náklady letu nesmí obsahovat zisk. Pokud let není letem za sdílené náklady dle bezpečnostních předpisů Evropské unie, bude let kvalifikován jako komerční let a budou uplatněny pravidla pro komerční let.

5. Před letem musí pilot vždy oznámit typ letadla použitý pro sdílený let. Kdykoliv se typ a model letadla  mění musí být pasažér informován.

6. Náklady za sdílený let jsou uváděny pilotem s ohledem na aplikovatelé předpisy o započitatelných nákladech nekomerčního letu privátního pilota s lehkým letadlem. Odpovědností pilota je zajistit pojištění letu s pasažéry.

7. Pilot informuje pasažéra, že na palubě není instalována toaleta.

* Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas se zveřejněním zaslaných údajů na stránkách stopnisiero.cz a flightshare.cz, FACEBOOKU a INSTAGRAMU, včetně tradičních médií.  Souhlas se zpracováním osobních údajů platformou FLIGHTSHARE posktytujete pro účely činnosti platformy. Osobní údaje nejsou použity v reklamě vyjma poskytnutých vizuálních materiálů jako fotografie z letu včetně fotografií osob, fotografií recenzí z facebooku a instagramu. Stopnisiéro si přesto vyhrazuje právo nezveřejnit či odebrat pilota. 

www.stopnisiero.cz