Listina bezpečnosti nekomerčního obecného letectví s lehkými letadly  

Preambule
Tato listina byla připavena ve spolupráci s Evopskou Agenturou pro Bezpečnost v Letectví za účelem zajišťovat bezpečnost nekomerčního obecného letectví s lehkými letadly. Připojením se k Listině se platformy sdíleného létání hlásí k dodržování principů, odpovědností a hodnot uvedených níže. Specificky se platformy sdíleného létání hlásí k tomuto:

Článek 1
Infomovat pasažéry o odlišné úrovni bezpečnosti týkající se nekomerčního létání lehkými letadly obecného letectví (GA) ve srovnání s komerčními leteckými přepravci. 

Článek 2
Aktivně podporovat bezpečné chování obou, pilota i pasažéra.

Článek 3
Poskytovat pilotům kontrolní seznamy, návody a příklady dobré praxe v bezpečnosti.

Článek 4
Poskytovat cestujícím přesné a smysluplné informace o typu letěného letadla, o pilotově současné zkušenosti
a dosažené kvalifikaci.

Článek 5
Provozovat online fórum za účelem rozšiřování a sdílení bezpečnostních dobrých zvyklostí mezi komunitou pilotů obecného letectví.

Článek 6
Sbírat data související s lety, letadly, profilech pilotů a jejich sdílení s EASA a národními autoritami.

Článek 7
Jednou za rok jednat s EASA a národními autoritami s cílem zhodnotit implementaci Listiny. 

Článek 8

Implementovat jednotlivé části Listiny uvedené v Příloze této Listiny.

Článek 9
Publikovat toto Listinu na webové stránce platformy.

Zdroj: https://www.easa.europa.eu/charter-promote-safety-non-commercial-general-aviation